Alaselkäkipu

Selkäkipu on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista, jota esiintyy noin 80 %:lla maailman väestöstä jossain vaiheessa elämän aikana. Alaselkäkivulla tarkoitetaan alimpien kylkiluiden ja pakaroiden alaosan välisellä alueella sijaitsevaa kipua, lihasjännitystä tai jäykkyyttä, johon voi myös liittyä säteilevää kipua. 

Selkäkivun luokittelu

Alaselkäkipu luokitellaan oireiden keston mukaan akuutiksi, subakuutiksi tai krooniseksi. Alaselkäkipu luokitellaan akuutiksi, kun oireet ovat kestävät alle 6 viikkoa ja subakuutiksi, kun oireiden kesto asettuu 6-12 viikon välille. Selkäkivun katsotaan kroonistuneen, kun oireet ovat kestäneet yli 12 viikkoa. Selkäkivun keston lisäksi vaiva voidaan luokitella myös epäspesifiksi (80-90% tapauksista) tai spesifiksi selkäkivun aiheuttajan mukaisesti. Vaiva luokitellaan epäspesifiksi, mikäli kivun taustalla ei ole selkeää traumaa eikä kivulle löydetä selkeää anatomista syytä, kuten todettua selkäsairautta. Spesifejä selkäkivun aiheuttajia voivat olla esimerkiksi selkärankareuma, välilevytyrä, murtumat tai kasvaimet. Alaselkäkipu voidaan luokitella mekaaniseksi tai ei-mekaaniseksi sen oireiden mukaisesti. Mekaanisessa selkäkivussa oireet provosoituvat tietyissä liikkeissä tai liikesuunnissa ja helpottavat levossa. Ei-mekaanisessa kivussa oireet eivät ole yhteydessä tiettyihin liikkeisiin tai asentoihin, vaan esimerkiksi psykososiaalisiin tekijöihin, kuten stressiin. Myös unihäiriöt voivat madaltaa kipukynnystä ja provosoida ei-mekaanista selkäkipua. Alaselkäkipu voidaan kategorisoida myös liikehäiriöksi tai liikekontrollin häiriöksi. Liikehäiriössä alaselän aktiivinen tai passiivinen liike on rajoittunut yhteen tai useampaan suuntaan, kun liikekontrollihäiriössä selän asennonhallinta on heikentynyt.

Selkäkipujen syyt ja ehkäisy

Selkäsairauksien korkeasta esiintyvyydestä huolimatta, selkäkivun tarkkoja syysuhteita tunnetaan melko huonosti. Mistään yksittäisestä syysuhteesta ei ole vahvaa näyttöä. Selkäkivulle altistaviksi tekijöiksi tiedetään kuitenkin mm. fyysinen passiivisuus, istumatyö, lihavuus, tupakointi, perimä sekä psykososiaaliset tekijät, kuten stressi ja masennus. Lisäksi selkää kuormittava työ, kuten hankalissa asennoissa nostaminen ovat yhteydessä selkäkivun yleisyyteen. Tärkein asia selkäkipujen ehkäisyssä on kiinnittää huomiota terveellisiin elintapoihin, kuten fyysiseen aktiivisuuteen, riittävään uneen sekä pyrkiä minimoimaan selkäkivulle altistavia tekijöitä. Säännöllinen liikunta vahvistaa kehon kivunsäätelyjärjestelmiä, jonka myötä selkäkivun määrä vähenee ja toimintakyky paranee. Lisäksi monipuolisella liikunnalla voidaan ehkäistä selkävaivoja. 

Selkävammat CrossFitissa
MyPowerFix on erikoistunut CrossFit-harjoitteluun, jossa selkävammat ovat lajin osalta yleisiä. Alekseyev, ym. (2020) CrossFit-urheilijoille tekemän tutkimuksen mukaan yleisin lihasrakenteisiin kohdistuva loukkaantuminen kohdistui selän alueelle. Yleisimmät loukkaantumiseen johtaneet liikkeet olivat kyykky ja maastaveto. Toiseksi eniten vammautunut alue oli olkapää. 855 osallistujaa kattaneessa tutkimuksessa loukkaantumiset olivat yleisempiä edistyneemmillä urheilijoilla aloittelijoihin verrattuna. Vastaavasti Santos da Costan ym. (2019) julkaistun CrossFit-harrastajille tehdyn poikittaistutkimuksen mukaan lannerankaan kohdistui toiseksi eniten loukkaantumisia heti olkapään jälkeen. Myös kyseisessä tutkimuksessa havaittiin viisinkertainen todennäköisyys urheiluvammoille kilpatason urheilijoiden osalta verrattuna vähemmän kokeneisiin urheilijoihin.

Selkäkivun hoito ja kuntoutus

Akuutissa selkäkivussa vuodelepoa tulisi välttää ja pyrkiä tekemään jokapäiväisiä toimia kivusta huolimatta. Kivun lievityksessä voi käyttää esimerkiksi kylmää paikallishoitona ja / tai tulehduskipulääkettä. Lisäksi kipua voi pyrkiä lievittämään selän lepoasennoilla sekä kevyellä liikehoidolla. Hyvä uutinen on se, että suurin osa selkäkivuista paranee akuutin vaiheen aikana.

Subakuutissa eli pitkittyneessä selkäkivussa kannattaa liikkua säännöllisesti kivusta huolimatta, sillä liikunnan vaikuttavuudesta selkäkivun hoidossa on vahva näyttö. Omatoimisen liikkumisen lisäksi aktiivinen kuntoutus tulisi aloittaa, mikäli selkäkipua on jatkunut vähintään 6 viikon ajan. Terapeuttisen harjoittelun tiedetään vähentävän selkäkivun uusiutumista pitkittyneessä selkäkivussa. 

Kroonisessa eli pitkäkestoisessa selkäkivun hoidossa pätevät pääosin samat lainalaisuudet kuin pitkittyneessä selkäkivun hoidossa. Asteittain lisättävällä terapeuttisella harjoittelulla voidaan vähentää kipua ja lisätä toimintakykyä. 

Fysioterapia
Usein fysioterapiaan hakeudutaan kuitenkin vasta oireiden alkaessa tai niiden pitkittyessä. Moniin altistaviin kuormitustekijöihin voidaan kuitenkin puuttua jo ennaltaehkäisevästi kartoittamalla mahdolliset riskitekijät, opettelemalla turvalliset ja tehokkaat suoritustekniikat, monipuolistamalla harjoittelua sekä kontrolloimalla harjoittelusta aiheutuvaa kuormitusta järkevästi. 

Mikäli (ala)selkäkipu on kestänyt yli 6 viikkoa, kannattaa viimeistään silloin hakeutua fysioterapiaan. Fysioterapian tavoitteena on pyrkiä selvittämään selkävaivaan vaikuttavat tekijät huolellisella tutkimisella, lievittää kipua näyttöön perustuvilla kivunlievitysmenetelmillä, parantaa toimintakykyä tilanteeseen sopivilla harjoitteilla sekä ennaltaehkäistä tulevia selkävaivoja systemaattisella harjoittelulla. 

Kirjoittanut fysioterapiaopiskelija ja valmentaja Joosua Visuri

Lähteet:

Alekseyev, K. ym. 2020. Identifying the Most Common CrossFit Injuries in a Variety of Athletes. Viitattu 16.12.2020.https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1179572719897069?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.orgKauranen, K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4. painos. Sanoma Pro: Helsinki.

Käypä Hoito -suositus. Alaselkäkipu. Duodecim. Viitattu 16.12.2022.
https://www.kaypahoito.fi/hoi20001#s7


Santos da Costa, T. ym. 2019. CrossFit®: Injury prevalence and main risk factors. Viitattu 16.12.2022.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1807593222007426?via%3Dihub

Selkäkanava. Uni ja selkäkipu. Viitattu 16.12.2022.

https://selkakanava.fi/selan-hoito/selan-ja-selkakivun-omatoiminen-hoitaminen/ergonomiavinkkeja-kotiin-ja-tyopaikalle/uni-ja-selkakipu


Selkäkanava. Löydä liikuntalajisi. Viitattu 16.12.2022.

https://selkakanava.fi/harjoitusohjeet/loyda-liikuntalajisi

Selkäkanava. Selkäkipua ja fysioterapia. Viitattu 16.12.2022.
https://selkakanava.fi/selan-hoito/selkakipu-ja-fysioterapia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *