STABIILI Podcast Jakso 55: Primitiivirefleksit ja erilaiset hermostotyypit

Jaksossa keskustelemme toiminnallisen neurotieteen erityisasiantuntijan Marko Siivosen kanssa hermostosta ja sen optimaalisesta toiminnasta arjessa ja urheilussa.

Mitä ovat primitiivirefleksit?

Primitiivirefleksit ovat sikiö- ja vauva-aikana esiintyviä, tahdosta riippumattomia automaattisia kehon reaktioita. Primitiivirefleksien tarkoitus on toimia kasvun ja kehityksen tukena. Jos primitiivirefleksit eivät sammu kasvuun kuuluvien kehitysvaiheiden aikana, voivat ne aktiivisena ollessaan aiheuttaa hermostoon turhia liikemalleja. Primitiivirefleksit voivat myös aktivoitua uudelleen aikuisiällä esimerkiksi ison leikkauksen, infektion, päänlyömisen, isojen emotionaalisten shokkien tai pitkittyneen stressitilan seurauksena.

Päälle jääneet primitiivirefleksit ovat toiminnallinen rasite, jotka kuormittavat ihmistä turhaan

Hermoston turhista liikemalleista johtuvat jännitystilat voivat aiheuttaa hermoston yliaktiivisuutta. Tämän vuoksi lihakset ja hermosto tekevät tahdosta riippumatonta, turhaa työtä, joka voi aiheuttaa erilaisia oireita kehoon ja mieleen.

Hermoston turhat liikemallit voivat aiheuttaa fyysisiä, motorisia, emotionaalisia ja kognitiivisia haasteita. Käytännössä nämä voivat näkyä muun muassa tunnesäätelyn haasteina kuten hyökkäävyytenä, impulsiivisuutena tai liiallisena herkkyytenä, oppimis- ja keskittymisvaikeuksina, vaikeuksina lukemisessa, päättelyssä ja matemaattisessa ajattelussa, aistiyliherkkyyksinä ja erilaisina jännitystiloina tai -pelkoina. Lisäksi primitiivirefleksit voivat aiheuttaa huonoa tasapainoa, lihaskireyksiä sekä kehonhahmotusongelmia ja yleistä kömpelyyttä. Tutkimuksissa on löydetty myös yhteys ADHD-oireilla ja primitiivirefleksien esiintyvyydellä. Päällä olevia primitiivirefleksejä sammuttamalla ADHD-oireet ovat usein helpottaneet.

Kartoitus ja hoitaminen

Hermoston turhia liikemalleja kartoitetaan sensomotoriseen metodiin kouluttautuneen asiantuntijan vastaanotolla. Hermostotestauksessa on tärkeää tutkia primitiivirefleksien esiintyvyys kehosta, ei oireiden perusteella. Kartoituksessa tutkitaan erikseen yleisimmät primitiivirefleksit erilaisten liiketestien avulla.

Päälle jääneiden primitiivirefleksien sammuttamisen kautta voidaan vapauttaa hermoston toimintaa, jolloin hermostosta poistuu turhaa kuormitusta ja primitiivirefleksien aiheuttamat oireet helpottuvat. Hoitaminen perustuu kyseisen primitiivirefleksin sammuttamiseen liikeharjoitteilla. Paras hoitovaste saavutetaan yhdistämällä kotiharjoitteiden säännöllinen tekeminen hoitokäynteihin. Vastaanotolla tehdään harjoitteita, fysikaalista käsittelyä sekä tarkistetaan hoidettavien primitiivirefleksien tilanne ja tarvittaessa ohjataan uusia harjoitteita. Kotiharjoitteet perustuvat primitiivirefleksien liikemalleihin, ja refleksien sammuttamiseen liikeharjoittelun kautta.

Erilaiset hermostotyypit eli synnynnäisten vahvuuksien kartoittaminen

Hermostosta voidaan löytää myös synnynnäisiä vahvuuksia sensomotorisen metodin testeillä. Esimerkiksi urheilijan hermoston testaamisen kautta voidaan selvittää yksilölle optimaalisia suoritusasentoja lajissaan. Onikki ja Vartiainen (2017) tutkivat opinnäytetyössään optimaalisinta asentoa tuottaa voimaa takakyykyssä. Heidän tutkimuksessaan 21 testatusta 18 henkilöä saavutti voimantuotollisesti parhaan takakyykkytuloksensa kyykkäämällä oman koordinaatiotyyppinsä mukaisessa asennossa. Kyse on hermoston ”syttymisestä”, joka mahdollistaa optimaalisen suorituksen.

Myös mielen tasolla hermostotyypin kartoittamisesta voi olla hyötyä esimerkiksi optimaalisen itsepuheen löytämisessä. Millainen itsepuhe tai valmentajan kannustus saa yksilön syttymään parhaiten kilpailutilanteessa eli mikä sytyttää hermoston toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Kuuntele jaksosta lisäksi  

-mitkä asiat voivat nykytiedon mukaan vaikuttaa siihen, että primitiivirefleksi jää päälle?

-miten synnynnäisten vahvuuksien kartoittaminen ja hermoston vapaa toiminta voi auttaa esimerkiksi arjessa ja urheilussa?

-miksi hermoston vapaalla toiminnalla voi mahdollisesti olla vaikutusta burnoutista toipumiseen, ADHD-oireiluun tai krooniseen alaselkäkipuun, mille ei löydy muuta selittävää tekijää?

Lähteet:

Konicarova J, Bob P, Raboch J. 2013. Persisting primitive reflexes in medication-naïve girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. Saatavissa:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24092983

Kosonen, S. 2021. Vinke Pro-kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt alle 18-vuotiaiden huoltajien kokemana. Saatavissa:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/356520/Kosonen_Sani.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Latvala, J. 2019. Primitiivirefleksit aikuisilla. Saatavissa:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265357/Opinn%E4ytety%F6_SFT16SM_Latvala_Jasmi.pdf?sequence=2

Melillo R, Leisman G, Mualem R, Ornai A, Carmeli E. 2020. Persistent Childhood Primitive Reflex Reduction Effects on Cognitive, Sensorimotor, and Academic Performance in ADHD.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33282806

Onikki, L. & Vartiainen, T.  2017. Sensomotorisen metodin vaikutus maksimaaliseen voimantuottoon. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136466/Onikki_Lotta_Vartiainen_Timo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Stabiili-podcast jakso 55, Marko Siivosen haastattelu

Kirjoittanut fysioterapeuttiopiskelija Elina Isaksson

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *